Digitalisering af CV’er hos Implement

Implement Consulting Group - Digitalisering af CV'er

Blue Dock har for Implement Consulting Group udviklet en applikation som hjælper med til at medarbejdernes CV’er altid er opdaterede.

Alle virksomheder har et problem med let at kunne trække et opdateret CV på en medarbejder når de for eksempel skal lave et nyt tilbud.

Blue Dock har for Implement Consulting Group udviklet en applikation hvor det er let for medarbejderne at vedligeholde deres CV.

Alle data de indtaster her kan blive brugt alle andre steder i organisationen, for eksempel når de skal lave et tilbud, så kan de via Smart Addin‘s PowerPoint app. trække et visuelt lækkert CV på de pågældende medarbejdere som de ønsker at inkludere i deres tilbud.

Det kan også være i fasen tidligere hvor man ønsker at bemande et projekt rigtigt, her er opdaterede CV’er essentielt for at Blue Dock match making applikation sikrer at det er de rigtige medarbejdere bliver matchet til de korrekte projekter.

Vi takker for muligheden for at arbejde på endnu et spændende digitaliserings projekt hos Implement Consulting Group.