Ejlskov – projektportal

Ejlskov har fået en responsiv projektportal baseret på Office 365 og SharePoint

En responsiv projektportal kan tilgåes uanset hvilken enhed og skærmstørrelse brugeren anvender. Alle vores løsninger er responsive og det fungerer perfekt i virksomheder med mobile medarbejdere.

Derudover er løsningen integrer til deres timeregistreringssystem, så Ejlskov kun skal oprette projekter ét sted.

Ejlskov vækster kraftigt i disse år. Derfor ønskede de at optimere deres projekt og dokumenthåndtering.

Systemet har Blue Dock udarbejdet et visuelt oplæg på, hvordan vi forestillede os, at løsningen skulle se ud og fungere.

Disse skærmbilleder tilpassede vi i fællesskab med Ejlskov, indtil vi blev enige om en løsning. Herefter igangsatte vi implementeringen.

Læs mere om hvordan vi arbejder med specialudviklede applikationer her

Hvem er Ejlskov?

Ejlskov A/S udfører professionel miljørådgivning for private og offentlige kunder i ind- og udland.

De er ekspert i jord- og grundvandsforurening og bistår med forureningsundersøgelser, risikovurderinger og afværgeforanstaltninger.

Ejlskov varetager rollen både som rådgiver og entreprenør og har mange års erfaring med miljøprojekter og håndtering af forureningsproblematikker inden for en række forskellige brancher og industrier.

Ejlskov blev etableret i 1999 og beskæftiger +20 fastansatte.